Strefa edukacyjna

Podręcznik trenera

Materiały dla facylitatorów

Organizacja i promocja warsztatów
Dokumentacja uczestników
Zasoby szkoleniowe

Materiały dla użytkowników/uzytkowniczek

Materiały edukacyjne
Osobisty plan działania
Społeczny plan działania
Materiały promocyjne