News

Projekt GreenerAge zaprezentowano w Finlandii

16 listopada 2022 r. Raúl Castaño-Rosa z Tampere University, koordynator projektu GreenerAge, wziął udział w Forum for Liberal Adult Education w Finlandii. W dyskusji na temat przyszłości/ stretegii liberalnej edukacji dorosłych na rok 2030 r., w której udział brało około 70 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa, zaprezentowano projekt GreenerAge – Climate Change and Environmental Literacy …

Projekt GreenerAge zaprezentowano w Finlandii Read More »

Projekt Erasmus+ GreenerAge | Zmiany klimatyczne oraz wiedza na temat środowiska dla mieszkańców miast 55+ został zaprezentowany 8 lutego w Coimbrze, na międzynarodowej konferencji Edukacja i implementacja innowacji społecznych, Konferencja poruszała temat inteligentnych, zdrowych i przyjaznych środowisk dla osób starszych

Projekt Erasmus+ GreenerAge | Zmiany klimatyczne oraz wiedza na temat środowiska dla mieszkańców miast 55+ została zaprezentowana 8 lutego w Coimbrze, na międzynarodowej konferencji International Conference Learning and Implementing Social Innovation. Konferencja poruształa temat inteligentnych, zdrowych i przyjaznych środowisk dla osób starszychKonferencja ta była współorganizowana przez SHINE 2Europe, AFEdemy, NET4Age-Friendly i Coimbra’s Nursing School oraz …

Projekt Erasmus+ GreenerAge | Zmiany klimatyczne oraz wiedza na temat środowiska dla mieszkańców miast 55+ został zaprezentowany 8 lutego w Coimbrze, na międzynarodowej konferencji Edukacja i implementacja innowacji społecznych, Konferencja poruszała temat inteligentnych, zdrowych i przyjaznych środowisk dla osób starszych Read More »

Partnerzy projektyu GreenerAge spotkali się Gaudzie (Holandia)

Partnerzy projektu GreenerAge w dniach 25 i 26 października spotkali się na swoim drugim międzynarodowym spotkaniu w Gouda w Holandii. Partnerzy zostali ciepło przyjęci przez gospodarza AFEdemy, który zorganizował również przyjemną kolację na koniec pierwszego dnia. Podczas spotkania partnerzy mieli okazję lepiej się poznać i omówić ewolucję projektu w nieformalnej atmosferze .W ciągu dwóch dni …

Partnerzy projektyu GreenerAge spotkali się Gaudzie (Holandia) Read More »

Międzynarodowa Konferencja: Uczenie się i wdrażanie innowacji społecznych

8 i 9 listopada w Coimbrze rozmawialiśmy o inteligentnych, zdrowych i przyjaznych dla osób starszych środowiskach i innowacjach społecznych. Konferencja ta była współorganizowana przez Szkołę Pielęgniarstwa w Coimbrze, SHINE 2Europe i AFEdemy i miała na celu dzielenie się i omówienie podejść, projektów i najlepszych praktyk związanych z innowacjami społecznymi oraz sposobami wdrażania i rozwijania zdrowszych …

Międzynarodowa Konferencja: Uczenie się i wdrażanie innowacji społecznych Read More »

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ogłoszony Rezolucją 45/106 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku.Poprawa warunków życia i postęp medycyny przyczyniły się do znacznego wydłużenia średniej długości życia w większości krajów świata. Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że do 2050 roku liczba osób starszych podwoi się. Znaczący wzrost nastąpi w krajach Azji i …

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Read More »

GreenerAge: 55+ Environmental and Climate Literacy Compendium!

Mijający rok upłynął nam na pracy nad naszym Kompendium wiedzy o środowisku i klimacie dla osób w wieku 55+! W każdym kraju partnerskim na poziomie lokalnym i unijnym przeanalizowaliśmy dostępną w temacie środowiska literaturę, a także opracowaliśmy przegląd istniejących narzędzi, platform i najlepszych praktyk w zakresie świadomości środowiskowej i zmiany zachowań. Dzięki czemu zebraliśmy kluczowe …

GreenerAge: 55+ Environmental and Climate Literacy Compendium! Read More »

Projekt GreenerAge zaprezentowany na II Międzynarodowym Kongresie Klimatyczna Regeneracja Miast.

W dniach 7 i 8 czerwca w Łodzi odbył się II Kongres Rewitalizacji Miast, o naszym projekcie GreenerAge i jego wpływie na społeczeństwo opowiadał Raúl Castaño-Rosa z TAU. Kongres Regeneracji Miast stał się doskonałą okazją do powszechnej debaty nad problemami związanymi z rewitalizacją miast i rolą społeczeństwa w tym procesie, znaczeniem dziedzictwa kulturowego i przemysłowego …

Projekt GreenerAge zaprezentowany na II Międzynarodowym Kongresie Klimatyczna Regeneracja Miast. Read More »

Misericórdia de Seia wspiera współtworzenie projektu GreenerAge w Portugalii

W ostatnim czasie SHINE 2Europe i Santa Casa da Misericórdia de Seia sformalizowały swoją współpracę w ramach międzynarodowych projektów, skierowanych w szczególności do osób starszych. Profesjonaliści i klienci Santa Casa da Misericórdia de Seia na zaproszenie SHINE, wezmą udział w projekcie Greenerage aby wspólnie promować zaangażowanie i szkolenie osób w wieku 55+ w zakresie przeciwdziałania …

Misericórdia de Seia wspiera współtworzenie projektu GreenerAge w Portugalii Read More »