Słuchaliśmy obywateli w partnerstwie krajów dotyczących inicjatyw proekologicznych.

Partnerzy projektu GreenerAge z Finlandii, Portugalii, Polski, Holandii i Niemiec zapytali obywateli o to, jakie dobre działania na rzecz ochrony środowiska są podejmowane na szczeblu krajowym i/lub lokalnym.

Otrzymane odpowiedzi były bardzo pozytywne, podkreślając powszechne zainteresowanie kwestiami środowiskowymi w tych różnorodnych krajach.

W projekcie GreenerAge Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+ – pozostajemy wierni naszemu zobowiązaniu do zwiększania wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród osób w wieku 55 lat i więcej. Naszym celem jest rozszerzenie dostępu do informacji i przyjaznych użytkownikom narzędzi cyfrowych, jednocześnie umożliwiając edukatorom dorosłych świadczenie dostępnego i bardzo elastycznego szkolenia w zakresie praktyk zrównoważonych.