Projekt GreenerAge zaprezentowano w Finlandii

16 listopada 2022 r. Raúl Castaño-Rosa z Tampere University, koordynator projektu GreenerAge, wziął udział w Forum for Liberal Adult Education w Finlandii.

W dyskusji na temat przyszłości/ stretegii liberalnej edukacji dorosłych na rok 2030 r., w której udział brało około 70 uczestników, w tym przedstawiciele Ministerstwa, zaprezentowano projekt GreenerAge – Climate Change and Environmental Literacy for Urban Citizens 55+, a w szczególności rolę jaką projekt może w niej odegrać.

Było to kolejne istotne forum dające podstawy do upowszechniania projektu, fundamentalnej przesłanki jego sukcesu i przyszłej szerokiej realizacji!