GreenerAge zaprezentowało się na Międzynarodowej Konferencji na temat edukacji i wdrażania innowacji społecznych

Projekt Erasmus+ GreenerAge | Zmiany klimatyczne oraz wiedza na temat środowiska dla mieszkańców miast 55+ została zaprezentowana 8 lutego w Coimbrze, na międzynarodowej konferencji International Conference Learning and Implementing Social Innovation. Konferencja poruształa temat inteligentnych, zdrowych i przyjaznych środowisk dla osób starszych
Konferencja ta była współorganizowana przez SHINE 2Europe, AFEdemy, NET4Age-Friendly i Coimbra’s Nursing School oraz miała zaszczyt gościć koordynatora projektu, Tampere University (Finlandia) w jednej z sesji.

Na sesji plenarnej na temat „Ludzie w centrum interwencji” Raúl Castaño-Rosa przedstawił projekt, w tym narzędzia do opracowania – kompendium wiedzy o środowisku i klimacie, cyfrową platformę edukacyjną, zestaw narzędzi dla trenerów oraz zestaw rekomendacjny dla decydentów, które pozwolą informować, angażować i wzmacniać pozycję osób 55+ do podejmowania działań na rzecz zmian klimatu i ograniczania wpływu na środowisko w ich codziennym życiu w ramach zielonej transformacji.

GreenerAge to projekt, w który zaangażowanych jest pięć organizacji z pięciu krajów europejskich: Portugalii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Polski. Są zaangażowane w realizację celu, jakim jest przyczynienie się do przejścia na bardziej zielony świat.
Każdy partner przygotowuje obecnie raport krajowy, aby zrozumieć stan świadomości ekologicznej w swoim kraju, edukację ekologiczną i zachowania potrzebne do zminimalizowania szkód dla środowiska w jak największym stopniu. W rezultacie główne braki i zmiany, które należy przyjąć w zachowaniach dorosłych powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia, zostaną zidentyfikowane i dalej uwzględnione za pomocą narzędzi projektu.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę, a osoby 55+ mogą wnieść znaczący wkład w przejście do bardziej ekologicznego świata. Często mają czas, dojrzałość, doświadczenie życiowe i wiedzę ekspercką, czyli warunki, które pozwolą im znacząco przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości, indywidualnie lub jako wolontariusze!