Partnerzy projektyu GreenerAge spotkali się Gaudzie (Holandia)

Partnerzy projektu GreenerAge w dniach 25 i 26 października spotkali się na swoim drugim międzynarodowym spotkaniu w Gouda w Holandii.

Partnerzy zostali ciepło przyjęci przez gospodarza AFEdemy, który zorganizował również przyjemną kolację na koniec pierwszego dnia. Podczas spotkania partnerzy mieli okazję lepiej się poznać i omówić ewolucję projektu w nieformalnej atmosferze .
W ciągu dwóch dni omówione zostały wyniki projektu i ich dalszy rozwój. Podjęto także decyzje dotyczące platformy edukacyjnej i zaplanowano kolejne kroki dotyczące Podręcznika szkoleniowego. AFEdemy przygotowało również warsztaty dotyczące planu zrównoważonego rozwoju projektu.

Spotkanie zakończyło się sukcesem i wzrostem motywacji wszystkich partnerów projektu. Po warsztatach towarzyszy nam przekonanie, że to drugie spotkanie było kolejnym krokiem w kierunku promowania zwiększania świadomości ekologicznej osób dorosłych w wieku powyżej 55 lat!

Projekt GreenerAge ma na celu stworzenie inkluzywnej i angażującej platformy środowiskowej i cyfrowej dla obywateli w wieku 55+, której celem będzie wspieranie budowy świadomości ekologicznej poprzez udostępnienie pozytywnych i wzmacniających narzędzi budujących zaangażowanie w kwestiach środowiskowych i klimatycznych.
Projekt Erasmus+ jest koordynowany przez Tampere University, a jego partnerami są SHINE 2Europe, ISIS, AFEdemy i Lab60+