Misericórdia de Seia wspiera współtworzenie projektu GreenerAge w Portugalii

W ostatnim czasie SHINE 2Europe i Santa Casa da Misericórdia de Seia sformalizowały swoją współpracę w ramach międzynarodowych projektów, skierowanych w szczególności do osób starszych. Profesjonaliści i klienci Santa Casa da Misericórdia de Seia na zaproszenie SHINE, wezmą udział w projekcie Greenerage aby wspólnie promować zaangażowanie i szkolenie osób w wieku 55+ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zmniejszania wpływu na środowisko w ich codziennym życiu.

GreenerAge to projekt Erasmus+ prowadzony przez Finlandię wraz z partnerami z Niemiec, Holandii, Polski i Portugalii, który ma na celu opracowanie cyfrowej platformy edukacyjnej prowadzącej do poprawy umiejętności środowiskowych i cyfrowych osób powyżej 55 roku życia. Na platformie dostępne będą interaktywne narzędzia i treści, kompendium w zakresie wiedzy środowiskowej, podręcznik dla trenerów oraz zalecenia i rekomendacje.

Oficjalnym partnerem z Portugalii w tym międzynarodowym konsorcjum jest SHINE 2Europe, której celem jest promowanie bardziej integracyjnych modeli społecznych.

Jej dyrektor generalna, Carina Dantas, mówi: „Bardzo ważne jest angażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Misericórdia de Seia, w innowacyjne projekty i tworzenie pomostów z regionami wewnętrznymi w naszym kraju, które często są niedostatecznie reprezentowane. Badania i ich wyniki muszą wychodzić poza raporty czy instytucje, żeby żyć muszą dotrzeć do obywateli. Zespół Misericórdia jest niezwykle dynamiczny i cieszymy się, że możemy zacieśnić tę współpracę w ramach zarówno tego, jak i przyszłych projektów.

Przedstawiciel Santa Casa da Misericórdia de Seia, Paulo Caetano, tłumaczy, że tego typu projekty i partnerstwa są bardzo ważne, ponieważ rozwijają umiejętności i wiedzę na różnych poziomach, od beneficjentów – osób powyżej 55 roku życia – kończąc na pracownikach różnych Instytucji, w celu propagowania wiedzy o zmianach klimatu i świadomości ekologicznej. Przez najbliższe dwa lata Santa Casa da Misericórdia de Seia będzie wspierać projekt poprzez: realizację i doradztwo w zakresie planowania jak i doskonalenia treści, wsparcie w prowadzeniu warsztatów i badań oraz zbieranie opinii na temat potrzeb użytkowników i użytkowniczek.