O PROJEKCIE

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę.
Osoby 55+ mają wiele do wniesienia, aby ratować planetę: ich najcenniejszymi atutami są CZAS i DOJRZAŁOŚĆ.
Często ich dzieci opuszczały dom, niektóre z nich są na wcześniejszej emeryturze, a inne są już emerytami. Dysponują doświadczeniami życiowymi, a nawet wiedzą ekspercką. Ogólnie rzecz biorąc, są w doskonałej sytuacji, aby znacząco przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości, indywidualnie lub jako wolontariusze.
GreenerAge zapewni im umiejętności, kompetencje i narzędzia do tego!
GreenerAge to platforma edukacyjna mająca na celu podniesienie wiedzy i umiejętności czytania i pisania na temat zagadnień związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu dla dorosłych w wieku 55+, a także zwiększanie ich umiejętności cyfrowych”.

TWOJA WIADOMOŚĆ

    Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu i produkcji tej strony internetowej nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych